Nagrody i kary w procesie wychowawczym

Prawidłowe wychowanie dziecka wymaga umiejętności nagradzania właściwych zachowań oraz stosowania mądrych kar w sytuacji, kiedy zachowanie dziecka jest nieodpowiednie. Nasza fundacja stara się nauczyć rodziców tego, jakie nagrody i kary są dobre, a jakich należy unikać.

Zwracamy uwagę między innymi na to, jak negatywne konsekwencje może mieć stosowanie kar cielesnych. Bicie dziecka nie jest dobrą metodą wychowawczą, ponieważ uczy używania siły i przemocy. Jednocześnie uświadamiamy rodzicom i opiekunom, że brak kar cielesnych wcale nie jest równoznaczny z tak zwanych bezstresowym wychowaniem, jakiego nie można pochwalać. Niestosowanie się do zasad wyznaczonych przez rodzica wymaga kary, ale takiej, która zamiast poniżania i zadawania ran uświadomi dziecku, dlaczego nie powinno postępować w taki sposób. Przypominamy o tym, że najważniejsza jest rozmowa i tłumaczenie dziecku, jakie konsekwencje mogą mieć niektóre zachowania.

5155323774_e3e4e79a3c_z

Jednocześnie kładziemy duży nacisk na to, aby uświadomić rodzicom, jak ważne jest nagradzanie dobrego zachowania u dzieci. Nie powinno się wychodzić z założenia, iż pomoc rodzicom, zabawa z młodszym rodzeństwem czy przynoszenie dobrych stopni są obowiązkiem, za które dziecku nie należy się żadna nagroda. Najmłodsi znacznie chętniej podejmują właściwe działania, kiedy widzą, że są one docenianie przez rodziców.

W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowego stosowania nagród i kar dla dzieci zachęcamy do kontaktu ze specjalistami, którzy współpracują z naszą fundacją.