Skąd czerpać wiedzę o wychowaniu dzieci

Młodzi rodzice czerpią wiedzę na temat wychowywania dzieci z różnych źródeł. W naszej fundacji nieustannie przekonujemy się o tym, że istnieją zarówno dobre, jak złe źródła informacji. Staramy się zatem uświadomić rodzicom, czyje rady warto stosować, a jakie wskazówki lepiej traktować z dystansem.

Jednym spośród najczęściej popełnianych błędów jest korzystanie z pomocy znajomych, których uważają siebie za ekspertów w wychowywaniu dzieci. Nie oznacza to, iż wszelkie rady od przyjaciół czy sąsiadów są złe. Przed wykorzystaniem ich warto jednak przyjrzeć się temu, jak wygląda sytuacja w danej rodzinie. Jeżeli znajomi traktują bicie jako metodę wychowawczą albo nie przywiązują wagi do prawidłowego odżywiania dzieci, to nie są zbyt dobrymi doradcami. Jednocześnie należy uważać na fachową literaturę na temat wychowania, która została wydana jakieś pół wieku wcześniej. W takich książkach nie można odnaleźć informacji na temat problemów, z którymi teraz musi zmierzyć się wielu rodziców, między innymi niebezpieczeństw czekających na dziecko w sieci. Niektóre zawarte w nich treści mogą być natomiast nieaktualne, czego przykładem są wiadomości dotyczące prawidłowego żywienia dzieci.

Zachęcamy do korzystania z artykułów, które są dostępne na naszej stronie internetowej, a także do zwrócenia uwagi na listę lektur, jaką przygotowaliśmy dla rodziców. Są to publikacje najlepszych specjalistów, dlatego można mieć całkowitą pewność, że stanowią dobre źródło informacji na temat wychowywania dzieci.